Sunday, February 20, 2011

Koisaan Paganakan Matinjal Dihong & X’Mas 2010

Mantad Gibang, Appolonia Matinjal,Regina MatinjalFrancis Matinjal,Joseph Matinjal,John Matinjal Om Peter Matinjal,aiso id Gambar George Matinjal.


Paganakan Appolonia Matinjal.

Paganakan Joseph Matinjal
Paganakan Francis Matinjal

Paganakan John Matinjal

Paganakan Peter Matinjal,

Ontok 25hb December 2010, kinotimpunaan Koisaan Paganakan Matinjal Dihong hilo walai di Peter Matinjal om ontok nogi dilo kinualitan kinapataion di todu dagai di ke 3 toun,pengurusi nopo di koisaan paganakan diti nga Puan. Janet Jolis. Aharap oku do osonong potilombus oh kongo ongoyon do koisaan diti.

No comments: