Tuesday, November 18, 2008

Tadau Paganakan do Dunggukan

Diontok 15/11/2008 pinaharo wagu oh kaisaan paganakan Dunggukan do tadau paganakan toi koh boros do suai Hari Keluarga Dungukan, Taun nopo baino nga pinaanjur hilo walai di Anthony Dubis Kampung Tiong Tambunan, Orubat noh tu au oku dogo nokoongoi tu pakaraja gia, Koinsikaan kuma di Justin Dubis om koinsanai puru minanganjur do tadau paganakan Dunggukan 2008, maigal di Paulinus Kouping mantad kg kelatuan papar, John Kodom (Pengurusi Kaisaan paganakan Dunggukan), Om toinsanan paganakan do ponsompuru da kaisaan diti, miagal Paganakan Paulos Dontuk(Kelatuan Papar), Paganakan Kouping Dadas, Paganakan Simon Dontuk(Kg Kelatuan Papar), Paganakan Dubis (Tambunan),paganakan Cornelius Bantil,Paganakan Sinun Gangkat, Paganakan Kindigan (Tambunan),Paganakan Linus Dami,(Tambunan) Paganakan Basil Dontuk (Kg Kelatuan Papar), KKStephen Agustin (Kg Kelatuan Papar),Paganakan Johny Kanis (Tambunan) Paganakan Mariana Dontuk (Menggatal),Paganakan Anthony Dubis (Tambunan) Paganakan Cikgu George Anthonius (Kg Langsat Papar),Paganakan Francis kodom(Melugus papar) om konsanan puru kaisaan paganakan diti id nongo nopo, haro poh kanto oh nolihuwan nga kada kau kotogod onuan oku nopo do garan om man ku simbanai toi koh ubaa,

konsikau
vinst