Sunday, July 27, 2014

Eric om Emanueal
Koruhang ku om Ernast Vick om nogi sumandak ku Elvira Vivian

Eric Om Ernast

Elvira vivian vincent
paganakan ku om paganakan di Obot

Miampai paganakan Jalan - Jalan cari makan kah boh...Hilo 1Borneo hontok tadau minggu...