Sunday, February 27, 2011

PANTAI TANJUNG LIPATTadau koundarangan ontok 15th February 2011, minoi okoi hili pantai tanjung lipat, sambil-sambil do momukot om minpodsu id laut, aramai tomod…nakanu yahai do barangkas….

Pinurumaan Payat-Payat Dungukan 2011Ontok 3hb February 2011, Nakaanjur pinurumaan payat-payat dungukan hilo kampong minansar kimanis,ogumu nogi ababayaan pinahoro miagal do cabutan tikit kinasip om ogumu poh, wokon do nokotindapau pengurusi kiasaan paganakan Payat-payat Dungukan gundohing John Kodom,KK.Stephen Agustin, Cikgu George, Justin kobis, Mariana Dontuk.

Sunday, February 20, 2011

Koisaan Paganakan Matinjal Dihong & X’Mas 2010

Mantad Gibang, Appolonia Matinjal,Regina MatinjalFrancis Matinjal,Joseph Matinjal,John Matinjal Om Peter Matinjal,aiso id Gambar George Matinjal.


Paganakan Appolonia Matinjal.

Paganakan Joseph Matinjal
Paganakan Francis Matinjal

Paganakan John Matinjal

Paganakan Peter Matinjal,

Ontok 25hb December 2010, kinotimpunaan Koisaan Paganakan Matinjal Dihong hilo walai di Peter Matinjal om ontok nogi dilo kinualitan kinapataion di todu dagai di ke 3 toun,pengurusi nopo di koisaan paganakan diti nga Puan. Janet Jolis. Aharap oku do osonong potilombus oh kongo ongoyon do koisaan diti.