Sunday, September 19, 2010

Mingsineloh Boros Do Jepun

Hi, kopiruba tokou kawagu, poning kuroh nung minsigeloh tokou boros do jepun,id koubasanan tokou minboros tikid tadau nopo boh,

 Boros Jepun,  Boros English,  BorosTokou,  Boros Malayu


1 Ohayo Gozaimasu ,Good Morning, Kopisanangan do kosouabon,  Selamat Pagi

2 Konnichi wa, Good Afternoon,  Kopisanangan do tangadau,  Selamat Tengah hari

3 Konban wa , Good Evening,  Kopisanangan do sosodopon,  Selamat petang

4 Arigato gozaimasu,  Thank You KounsikauTerima Kasih

5 Doitashi mashite. Please don’t mention,  Miagal,  Sama-sama

6 Ogenki desu ka?/ ikaga desu ka?,  How are you?,  Onu kabar nu?,  Apa Khabar?

7 Hai, genki desu,domo arigato.,  Fime, Thank you,  Osonong. kounsikau,  Baik Terima Kasih

8 watashi,  I,  yoku,    Saya

9 Watashi tachi,  we,  tokou,  kita

10 Anata,  you,  ika,  anda

Gison no hiti do namot lah kio…kopirubah tokou kawagu… hino kou poh..

Vinst,

1 comment:

~aku boy~ said...

mantap la...
itu jak ka bos?
kasi masuk bahasa tagalog jgk bha..