Thursday, May 21, 2009

KOTOBIAN TADAU TAGAYO DO KAAMATAN

Kuma toinsanan tambalut ku nongo nopo, mamason oku do kotobian tadau tagayo do kaamatan kuma toinsanan dikoyu alansan oku do osonong-sonong daa tokou do kamaatan do toun diti,

No comments: